Tasauspyörästö – kaarreajo ilman renkaiden vinkumista

0
38
Tasauspyörästö autossa
© Shutterstock / yuyangc

Tasauspyörästö mahdollistaa kaksiraiteisten ajoneuvojen vetävien akselien erilaiset pyörän nopeudet kaarreajossa.

Miksi tasauspyörästöä tarvitaan?

Kaksiraiteisissa ajoneuvoissa eli henkilöautoissa, kuorma-autoissa tai linja-autoissa tasauspyörästö mahdollistaa vetävien pyörien pyörimisen eri nopeuksilla esimerkiksi kaarreajossa. Jos kaksiraiteinen ajoneuvo ajaa mutkan läpi, mutkan ulkopuolella olevan pyörän on kuljettava pidempi matka. Tasauspyörästö mahdollistaa eri pyöränopeudet ja varmistaa vetomomenttien tasaisen jakautumisen. Ilman tasauspyörästöä molemmat pyörät kääntyisivät aina samalla nopeudella kaarreajossa.

Tasauspyörästön rakenne

Tasauspyörästö asennetaan yleensä erilliseen koteloon akselin vetävien pyörien väliin kaksiraiteisissa moottoriajoneuvoissa. Ajoneuvon rakenteesta riippuen myös muut asennuspaikat ja tasauspyörästön integrointi ajoneuvon manuaalivaihteistoon ovat mahdollisia.

Kotelon sisällä on niin sanottu tasauspyörästön häkki, johon on yleensä asennettu neljä kartiohammaspyörää pareittain vastakkain ja laakereihin kiinnitettynä siten, että ne voivat pyöriä ja kytkeytyä toisiinsa. Yhtä näistä kartiopyöräpareista kutsutaan tasauskartiopyöräksi, se on kytketty tasauspyörästökoriin ja pyörii korin mukana. Toinen pari, akselipyörästö, muodostaa pyörien vetoakselien päät. Suuri kartiopyörä on pysyvästi asennettu tasauspyörästön korin ulkopuolelle. Pienempi kartiopyörä, jonka akseli ulottuu tasauspyörästön kotelosta ulospäin, nivoutuu tähän kartiopyörään 90 asteen kulmassa.

Miten tasauspyörästö toimii

Kun ajoneuvo, jossa on tasauspyörästö, kulkee suoraviivaisesti eteen- tai taaksepäin, ajovääntömomentti siirtyy kardaaniakselilta tasauspyörästön kotelon sisääntulossa olevaan pieneen kartiopyörästöön. Tämä kartiopyörä pyörittää suurta kartiopyörää ja siten tasauspyörästön koria. Kun tasauspyörästökoriin liitetyt kartiopyörät ovat suorassa linjassa liikuttaessa paikallaan korin sisällä ja saavat pyöriä käyttävän toisen hammaspyöräparin pyörimään. Ajoneuvon molemmat pyörät pyörivät samalla nopeudella.

Tasauspyörästö
© Shutterstock / welcomia

Kun ajoneuvo kulkee mutkassa, tasauspyörästökoriin liitetyt kartiopyörät pyörivät toisiaan vasten, mikä mahdollistaa eri pyöränopeudet.

Perinteisten tasauspyörästöjen haitat

Jos staattinen kitka on erilainen, suurempi vääntömomentti siirtyy pyörälle, jolla on vähemmän pitoa. Tämä voi mennä niin pitkälle, että tämä pyörä pyörii, kun toinen pyörä pysyy paikallaan. Pyörivän pyörän nopeus on tällöin kaksinkertainen tasauspyörästön korin nopeuteen verrattuna. Tämä ääritilanne voi esiintyä esimerkiksi talvella osittain jäisellä tiellä. Sama tapahtuu kuitenkin myös kaarreajossa, jossa kahden vetävän pyörän vetovastus on epätasainen.

Tasauspyörästön erikoismuodot, niin sanotut rajoitetun luiston tasauspyörästöt, kompensoivat tätä haittaa jarruttamalla mekaanisesti tai elektronisesti pyörän nopeuden äkillistä kasvua. Rajoitetun luiston tasauspyörästöjä käytetään ajoneuvoissa, joissa pyörien pyöriminen vaikuttaisi haitallisesti ajoturvallisuuteen ja ajoneuvon käyttöarvoon, kuten maastoajoneuvoissa tai urheiluautoissa. Rajoitetun luiston tasauspyörästö parantaa kaarreajoa, suuntavakautta ja ajokäyttäytymistä pinnoilla, joiden pito vaihtelee.