Yleiskatsaus ohjausjärjestelmän tyyppeihin 

0
22
Ohjausjärjestelmä
© Shutterstock / l i g h t p o e t

Erilaisista ohjauslaitteista hammastanko-ohjaus on tärkein. Sille on ominaista paitsi edullinen valmistus myös alhainen kulumisherkkyys. Ohjauslaite välittää ohjauspyörän pyörimisliikkeet etupyörille. Halutun toiminnon toteuttamiseksi on olemassa erilaisia periaatteita. Ohjausvaihteen selitykset löydät kuitenkin jäljempänä. 

Ohjausjärjestelmän tehtävä 

Moottoriajoneuvojen ohjausjärjestelmä koostuu useista osista. Ohjausvaihde sijaitsee ohjauspyörän ja raidetangon välissä. Sillä on tärkeä tehtävä: vaihteisto muuntaa ohjauspyörästä tulevan pyörimisliikkeen työntöliikkeeksi. Raidetangon työntöliike saa pyöräntuennat ja siten asennetut etupyörät kääntymään haluttuun suuntaan. 

Ohjausjärjestelmä: yleiskatsaus eri tyyppeihin 

On olemassa erilaisia ohjausjärjestelmiä, jotka muuttavat pyörimisliikkeen työntöliikkeeksi: 

hammastanko-ohjaus, 

pallo-ohjaus, 

mato-ohjaus, 

hevosohjaus, 

ruuvikaraohjaus, 

gemmer-ohjaus. 

Mato-ohjauksessa matoakseli pyörii samanaikaisesti ohjauspyörän kanssa, jolloin raidetanko siirtyy. Ross-ohjaus perustuu sylinterimäiseen sormeen, joka tarttuu matoakseliin. Gemmer-ohjaus toimii ilman matopyörän hampaita. Sen sijaan yhdensuuntaiset kiekot tarttuvat matoakseliin. 

Ruuvikaraohjaus perustuu karamutteriin, joka siirtyy ohjauspyörän kararuuvin pyörimisen mukaan. Kiertopalloohjaus on tämän jatkokehitys. Kierrätyskuuloja käytetään kararuuvin ja karamutterin välissä, mikä vähentää kitkahäviöitä merkittävästi. Hammastanko-ohjausjärjestelmä on nykyisten autojen kannalta tärkein. Sen vuoksi seuraavassa osassa esitetään yksityiskohtainen selitys. 

Hammastanko-ohjauksen toimivuus ja edut 

Ohjaus
© BACHTUB DMITRII / Shutterstock

Suurin osa uusista henkilöautoista on jo muutaman vuoden ajan ollut varustettu edellä mainitulla hammastanko-ohjausjärjestelmällä. Siinä hammaspyörä sijaitsee ohjauspylvään päässä. Sen hampaat tarttuvat hammastangon kierteeseen. Ohjauspyörän kääntäminen saa hammastangon liikkumaan sivusuunnassa. Raidetangot on liitetty hammastangon päihin pallonivelillä. Näin hammastanko välittää ohjauspyörän liikkeen telaketjutankoihin, ja liike saavuttaa etupyörät pyöränkannattimien kautta. 

Hammastanko-ohjauksen suurena etuna on yksinkertainen suunnitteluperiaate, jonka ansiosta tuotantokustannukset ovat alhaiset ja kokoonpano on helppoa. Ajomukavuuden lisäämiseksi ja tarvittavan ohjausvoiman vähentämiseksi käytetään sähköistä tai hydraulista ohjaustehostinta. 

Ohjausjärjestelmän kulumista koskevat tiedot 

Auton luotettavalla ohjauksella on ratkaiseva merkitys liikenneturvallisuuden kannalta. Kulumiseen liittyvän vian riski on kuitenkin olemassa. Tästä syystä ohjausvaihde on tarkastettava säännöllisesti vastuullisessa korjaamossa. Myös tekninen tarkastuslaitos kiinnittää tarkastuksissaan huomiota ohjausjärjestelmän kuntoon. Periaatteessa hammastanko-ohjausjärjestelmää pidetään vähän kuluvana. Tästä syystä kulumisen alkamisajankohdasta ei voida antaa tarkkoja tietoja. Mitä enemmän kilometrejä on ajettu, sitä todennäköisemmin kulumista tapahtuu. Lisäksi huonot tienpinnat suosivat viallisia ohjausniveliä.