Yleiset sopimusehdot ja asiakastiedot 

Sisällysluettelo 

 1. 1) Soveltamisala 
 2. 2) Sopimuksen tekeminen 
 3. 3) Peruuttamisoikeus 
 4. 4) Hinta ja maksuehdot 
 5. 5) Toimitus- ja lähetysehdot 
 6. 6) Vastuu virheistä 
 7. 7) Sovellettava laki ja toimivalta 
 8. 8) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

1) Soveltamisala 

1.1 Näitä CLEVERLOG-AUTOTEILE GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin tavarantoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan täten, ellei toisin sovita.  

1.2 Kuluttajana näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen tarkoituksessa, joka ei ole pääasiallisesti kaupallinen eikä itsenäinen ammatinharjoittaja.   

1.3 Näissä yleisissä sopimusehdoissa yrittäjänä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai oikeustoimikelpoista henkilöyhtiötä, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan. 

2) Sopimuksen tekeminen  

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat Asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.   

2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidun verkkotilauslomakkeen kautta. Tällöin asiakas, sijoitettuaan valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin. 

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,  

 • lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai  
 • toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai  
 • pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.  
 • Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on olemassa useita, sopimus syntyy siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakas ei ole enää sidottu tahdonilmaisuunsa. 

  2.4 Jos valitaan PayPalin tarjoama maksutapa, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta, jollei PayPalin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - jollei PayPal-tiliä ole - jollei maksujen suorittamista ilman PayPal-tiliä koskevista ehdoista muuta johdu, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas painaa tilausprosessin päättävää painiketta. 

  2.5 Kun tarjous jätetään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja toimittaa sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakkaan tilaus on lähetetty. Myyjä ei anna sopimustekstiä tämän jälkeen käytettäväksi. Jos asiakas on ennen tilauksen lähettämistä perustanut käyttäjätilin Myyjän verkkokauppaan, tilaustiedot arkistoidaan Myyjän verkkosivustolle, ja asiakas voi tutustua niihin maksutta salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla vastaavat kirjautumistiedot. 

  2.6 Ennen kuin asiakas tekee sitovan tilauksen Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta, hän voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syöttämiään tietoja sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän painaa tilausprosessin päättävää painiketta. 

  2.7 Sopimuksen tekeminen on mahdollista ainoastaan suomen kielellä.  

  2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuvat yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilausten käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostiviestit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käytettäessä asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa perille. 

  3) Peruuttamisoikeus 

  3.1 Kuluttajilla on yleensä peruuttamisoikeus. 

  3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta löytyy myyjän peruuttamisohjeista. 

  4) Hinta ja maksuehdot 

  4.1 Myyjän ilmoittamat hinnat ovat kiinteitä hintoja ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Jos hintaan liittyy ylimääräisiä toimitus- tai toimituskuluja, ne ilmoitetaan erikseen asianomaisessa tuoteselosteessa.  

  4.2 Toimitettaessa Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista Myyjä ei ole velvollinen vastaamaan ja jotka jäävät Asiakkaan maksettaviksi. Tällaisia ovat muun muassa luottolaitosten kautta tapahtuvasta rahansiirrosta aiheutuvat kustannukset (esim. siirto- ja valuutanvaihtomaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut).  

  4.3 Asiakkaan käytettävissä on erilaisia maksutapoja Myyjän verkkosivuston kautta. 

  4.4 Jos ennakkomaksusta on sovittu, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen.  

  4.5 Jos maksutapa "PayPal" on valittu, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, kautta PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=fi_FI%20. 

  5) Toimitus- ja lähetysehdot 

  5.1 Tavarat toimitetaan säännöllisesti lähettämällä ne asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Myyjän tilauskäsittelyssä ilmoittama toimitusosoite on ratkaiseva kaupan käsittelyn kannalta.  

  5.2 Jos rahdinkuljettaja ei pysty toimittamaan asiakkaalle lähetettyjä tavaroita ja joutuu sen vuoksi palauttamaan ne Myyjälle, asiakas vastaa epäonnistuneesta toimituksesta aiheutuneista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, jos asiakas ei ole vastuussa olosuhteista, jotka ovat tehneet toimituksen mahdottomaksi, tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tarjottua suoritusta, paitsi jos myyjä on ilmoittanut hänelle suorituksesta kohtuullisen ajan etukäteen. 

  5.3 Jos asiakas on yrittäjä, asiakas kantaa vaaran myydyn tavaran katoamisesta ja vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran kuljetusliikkeelle, huolitsijalle tai muulle henkilölle tai yritykselle, jolle lähetyksen suorittaminen on uskottu. 

  Jos asiakas on kuluttaja, myydyn tavaran katoamisen ja vahingossa tapahtuvan huononemisen riski ei periaatteessa kuulu asiakkaalle tai tavaran vastaanottamiseen valtuutetulle henkilölle ennen tavaran luovutushetkeä. Jos taas asiakas on toimeksiantanut kuljetusliikkeen, rahdinkuljettajan tai muun henkilön tai yrityksen suorittamaan kuljetuksen eikä myyjä ole etukäteen maininnut tätä henkilöä tai yritystä asiakkaalle, myös kuluttajan asemassa oleva asiakas vastaa myydyn tavaran katoamisen ja vahingossa tapahtuvan laadun heikkenemisen vaarasta heti, kun myyjä on luovuttanut tavaran kuljetusliikkeelle, rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle tai yritykselle, joka on toimeksiantanut kuljetuksen suorittamisen. 

  5.4 Tuotteen nouto myyjän varastosta ei ole mahdollista. 

  6) Vastuu virheistä 

  6.1 Jos ostetussa tuotteessa on virhe, sovelletaan virhevastuuta koskevia oikeudellisia säännöksiä ja ilmoitetaan kuluttajan lakisääteiset takuuoikeudet yleisen kuluttaja- ja käyttäjäsuojalain mukaisesti. 

  6.2 Asiakasta pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, toimitushenkilölle ja ilmoittamaan siitä myyjälle. 

  Jos asiakas ei noudata tätä, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiä tai sopimusperusteisia virheitä koskeviin takuuvaatimuksiinsa.  

  7) Sovellettava laki ja toimivalta 

  7.1 Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen tasavallan lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin sen valtion lain pakottavien säännösten tarjoamaa suojaa, jossa kuluttajan asuinpaikka on, ei ole peruutettu. 

  7.2 Lisäksi tätä lakiin perustuvaa peruuttamisoikeutta koskevaa lainvalintaa ei sovelleta kuluttajiin, jotka eivät kuulu sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioon ja joiden ainoa asuinpaikka ja toimitusosoite on sopimuksen tekohetkellä Euroopan unionin ulkopuolella. 

  8) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

  8.1 Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

  Tämä foorumi toimii keskitettynä palvelupisteenä, jonka kautta voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella riita-asioita, jotka liittyvät sopimusvelvoitteisiin, jotka johtuvat verkko-ostos- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on osapuolena.  

  8.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajariitalautakunnassa.